ที่มาของระบบแฟลซ
Flazh ที่สุดแห่งนวัตกรรมพลังงานทดแทน

line


         จากประสบการณ์ของผู้นำด้านวงการแก๊สรถยนต์ว่า 30 ปี ได้ถูกถ่ายทอดลงสู่ระบบ Flazh ด้วยจุดเริ่มต้นจากการสร้างสมประสบการณ์จุดเด่น จุดด้อยต่างๆ ของระบบแก๊สทั่วไปในตลาด ผสานระบบเทคโนโลยีอันล้ำสมัย และความรู้จากวิศวกรชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น จนตกผลึกเป็นที่สุดแห่งนวัตกรรมพลังงานทดแทนด้านแก๊ส ที่จะปฏิวัติวงการแก๊สรถยนต์ทั่วโลก เพื่อความสมบูรณ์แบบ และสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณผู้มีสิทธิ์เท่านั้น

​​​     
ngvlpg